Wat is Rotterdam Sport op Maat

Eén op tien Nederlanders heeft een beperking, variërend van visuele of auditieve beperkingen tot aan chronische ziekten en verstandelijke beperkingen. In Rotterdam zijn dit zo’n 60.000 mensen. Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie die de drempels verlaagt voor deze brede doelgroep om te sporten. Diverse partijen werken samen door vanuit hun eigen kracht bij te dragen aan de doelstellingen van Rotterdam Sport op Maat. Het hoofddoel is sportparticipatie voor mensen met een beperking te verhogen. Om dit te realiseren werkt Rotterdam Sport op Maat eraan om de sportvraag en het sportaanbod voor mensen met een beperking in balans te brengen.

Hiertoe worden de huidige sportvraag en -aanbod voor de doelgroep in kaart gebracht en er wordt waar nodig samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders meer aanbod ontwikkeld. Sporten met een beperking worden gepromoot, de doelgroep en aanverwante partijen worden geënthousiasmeerd en geïnformeerd en mensen met een beperking worden individueel begeleid naar de sport.

Om de sportvraag en het sportaanbod handig en goed bij elkaar te brengen is een zoekmodule ontwikkeld. Klik hier om te zoeken naar geschikt aanbod in de buurt.