Partners

 

Ook partner worden?

Rotterdam Sport op Maat is een netwerkorganisatie. De deelnemende partijen werken samen door vanuit hun eigen kracht en werkzaamheden bij te dragen aan het verlagen van drempels voor sport voor mensen met een beperking in Rotterdam. De onderstaande organisaties zijn al aangesloten. Denkt u dat ook uw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn voor Rotterdam Sport op Maat? U bent van harte welkom om ook aan te sluiten. Neem hiervoor contact op met Fieke de Goede via info@rotterdamsportopmaat.nl of 010-2429315.


Dienst Sport en Recreatie, Gemeente Rotterdam

Dienst Sport en Cultuur, Gemeente Rotterdam
Sport en Cultuur werkt in opdracht van het gemeentelijk bestuur en de deelgemeentebesturen in Rotterdam aan leefbaarheid in de wijken, gezonde en fitte Rotterdammers, betaalbare recreatie en belevenissen in de hele stad en sport op alle niveaus. Dienst Sport en Cultuur is zowel opdrachtgever als samenwerkingspartner voor Rotterdam Sport op Maat.


Rotterdam Sportsupport

Rotterdam Sportsupport
Rotterdam Sportsupport werkt aan een hoogwaardig sportklimaat in Rotterdam. De organisatie spant zich in voor vitale sportverenigingen, streeft ernaar sport toegankelijk te maken voor alle Rotterdammers en zoekt steeds naar nieuwe manieren om sport in te zetten als instrument voor het behalen van andere maatschappelijke doelstellingen. Rotterdam Sportsupport voert de regie over de netwerkorganisatie Rotterdam Sport op Maat en is eindverantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen.


MEE Rotterdam Rijnmond

MEE Rotterdam Rijnmond
MEE ondersteunt mensen met een beperking op alle levensgebieden. Daardoor kunnen zij meedoen in de samenleving. MEE staat naast de cliënt, helpt zijn kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid. De kennis en ervaring van MEE zetten zij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. De dienstverlening is kosteloos voor de cliënten van MEE. MEE Rotterdam Rijnmond werkt mee aan Rotterdam Sport op Maat door mensen met een beperking individueel te begeleiden naar de sport.


Pameijer

Pameijer
Pameijer vindt dat mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek thuis horen in de samenleving, net als ieder ander. Door aanwezig te zijn in de samenleving kunnen zij op een gewone, natuurlijke manier contacten en relaties met andere mensen ontwikkelen. Met buren, met collega’s op het werk, met kinderen in het gewone onderwijs of met clubgenoten van de sportvereniging. Dagelijks zetten ruim 2.000 medewerkers en 500 vrijwilligers zich in om meer dan 4.000 cliënten te ondersteunen op alle levensterreinen: wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Dit gebeurt in de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden. Pameijer is partner van Rotterdam Sport op Maat om gezamenlijk meer mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek aan het sporten te krijgen.


Revalidatiecentrum Rijndam

Revalidatiecentrum Rijndam
Rijndam is één van de grootste revalidatiecentra in Nederland. Rijndam is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen die te maken hebben met blijvende gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval. Al bijna 100 jaar werkt Rijndam aan een zinvolle toekomst voor mensen die afhankelijk zijn van rolstoel, prothese, moderne communicatie technologie of andere hulpmiddelen. Sport is een belangrijk middel om mensen te helpen tijdens en na hun revalidatie, om die reden is Rijndam een partner van Rotterdam Sport op Maat.


Rotterdam Topsport

Rotterdam Topsport
Rotterdam Topsport is een stichting die tot doel heeft het topsportklimaat in Rotterdam te verbeteren. De organisatie werkt aan het bereiken en versterken van de nationale en internationale positionering van Rotterdam als toonaangevende sportstad, waarin de sportinfrastructuur en het organiserend vermogen optimaal zijn ontwikkeld. Rotterdam Topsport is aangehaakt bij Rotterdam Sport op Maat om de koppeling te maken tussen top- en breedtesport. Gezamenlijk proberen we meer topsportevenementen voor mensen met een beperking naar de stad te halen voor meer exposure voor sport met een beperking.


NOC*NSF

NOC*NSF
Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) is de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. De negentig aangesloten landelijke sportorganisaties vertegenwoordigen samen ongeveer 27.000 verenigingen met in totaal ruim 4,7 miljoen georganiseerde sporters. NOC*NSF wil ook de drempels voor mensen met een beperking om te sporten verlagen. NOC*NSF is aangesloten bij Rotterdam Sport op Maat om mee te denken en om aan te kunnen haken op landelijke trends en ontwikkelingen.


Onbeperkt Sportief

Onbeperkt Sportief
Onbeperkt Sportief is het kenniscentrum van de gehandicaptensport. De visie van deze landelijke organisatie is dat sport en bewegen mensen met een handicap ‘fit’ voor het leven maakt.
Onbeperkt Sportief stimuleert mensen met een handicap om te sporten en realiseert sport voor iedereen door het organiseren van sportactiviteiten, competities en clinics, het aanbieden van kennis, advies en opleidingen, het verzorgen van watersportvakanties en door het mogelijk maken van Special Olympics evenementen. Net als NOC*NSF is Gehandicaptensport Nederland een partner van Rotterdam Sport op Maat om mee te denken en om aan te kunnen haken op landelijke trends en ontwikkelingen..