10 subsidies voor aangepast sporten


08 februari 2016

Een financieel duwtje in de rug nodig? Behoefte aan middelen om te starten met aangepast sportaanbod? Grote kans dat je als Rotterdamse sportvereniging je voordeel kunt doen met een fonds of een subsidieregeling. Of het nu gaat om financiële tegemoetkoming wanneer kaderleden een opleiding volgen of voor het toegankelijk maken van de accommodatie. Tien mooie kansen op een rij:

  1. Dirk Kuyt Foundation De foundation ondersteunt bijzondere sportevenementen en -activiteiten voor mensen met een beperking.
  2. Meerkostensubsidie De Meerkostensubsidie gehandicaptensport van de Gemeente Rotterdam is bedoeld om Rotterdamse sportverenigingen, waar mensen met een beperking kunnen sporten, tegemoet te komen in de extra kosten. Je kunt hierbij denken aan extra reiskosten, extra begeleidingskosten, extra kosten voor aangepaste sportmaterialen of extra accommodatiekosten.
  3. Subsidie Toegankelijkheid sportaccommodatie van breedtesportverenigingen Voor verbeteringen aan de accommodatie kun je een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente Rotterdam voor blijvende bouwkundige aanpassingen. Maak zo bijvoorbeeld bredere of automatische deuren mogelijk. Of zorg voor een aangepast toilet voor mensen in een rolstoel.
  4. Fonds Gehandicaptensport Dit fonds verstrekt subsidie voor: aanpassen sportaccommodatie, nationale en internationale evenementen, sport- en spelmateriaal en innovatieve projecten.
  5. Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) NSGK ondersteunt organisaties die als doel hebben de positie van kinderen en jongeren met een handicap te verbeteren. Deze stichting steunt dan ook projecten die bijdragen aan positieve beeldvorming, toegankelijkheid en projecten die kinderen en jongeren in hun kracht zetten (empoweren).
  6. Cruyff Foundation De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. De foundation ondersteunt sport- en spelprojecten voor kinderen met een beperking.
  7. Jeugdsportfonds Rotterdam Het Jeugdsportfonds vergoedt de contributie voor kinderen wanneer ouders dit niet kunnen betalen. Deze contributievergoeding is voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar met en zonder beperking.
  8. Stichting Bevordering van Volkskracht en gelieerde fondsen Volkskracht steunt organisaties met een goed plan voor Rotterdam.
  9. Fonds Kansen voor de Sport De subsidie Kansen voor de Sport is aan te vragen voor communicatie rondom ledenwervingsactiviteiten als open dagen, kennismakingstrainingen, vriendjes- en vriendinnetjesdagen en het uitdelen van flyers en voor activiteiten om vrijwilligers te werven.
  10. Bijdrage Kaderopleidingen Met diverse opleidingen kan jouw vereniging investeren in een professionelere, bedrijfsmatige houding van het kader. Rotterdam Sportsupport vergoedt diverse kaderopleidingen en maakt daarin onderscheid tussen organisatorische opleidingen en sporttechnische opleidingen.

Op de site Rotterdamse fondsen lees je over nog meer aantrekkelijke fondsen. Vragen over het opstellen van een aanvraag? Neem contact op met Fieke de Goede via f.degoede@rotterdamsportsupport.nl.

Ander nieuws

Hier verschijnen binnenkort landelijke berichten over sport met een beperking.